HAQQIMIZDA

Siyasət və hesabatlılıq

İllik hesabatlar

2019
Siyasət və hesabatlılıq

AFI-Auditors-Report

Siyasət və hesabatlılıq

İllik idarəetmə hesabatı

Siyasət və hesabatlılıq

АzFinance İnvestisiya Şirkətinin məlumatları

2018
Siyasət və hesabatlılıq

AFI-Auditors-Report

2017
Siyasət və hesabatlılıq

AFI-Auditors-Report

Siyasət və qaydalar

Siyasət və hesabatlılıq

FATCA

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə Saziş 9 sentyabr 2015-ci il tarixində imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.

Siyasət və hesabatlılıq

ÇPY

AzFinance İnvest Çirkli Pulların Yuyulması və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsi ilə Mübarizə istiqamətində Şirkətin daxili nəzarət sistemini ölkə qanunvericiliyinin və beynəlxalq normativlərin tələbləriə olaraq qurmuşdur.

Siyasət və hesabatlılıq

Müştəri tanı siyasəti

AzFinance İnvest müştərilərə adekvat eyniləşdirilmə-verifikasiya prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün “Müştərini Tanı” prinsiplərini tətbiq edir. Şirkət bununla bərabər olaraq müştərilərə və əməliyatlara risk-əsaslı yanaşma prinsipləri əsasında risk qiymətləndirilməsini edir.

AzFinance / HAQQIMIZDA / Siyasət və hesabatlılıq